Hiển thị tất cả 3 kết quả

Quà tặng sự kiện tại Hồ Chí Minh là Công ty quà tặng sản xuất quà tặng được sử dụng trong các sự kiện nào đó, thường là các sự kiện khai trương, ra sản phẩm mới, ra dịch vụ mới hoặc nhân dịp lễ, tết, thời gian tặng quà chỉ diễn ra trong thời gian sự kiện diễn ra nên cần tính toán số lượng quà tặng sẽ tặng nếu không sẽ bị thừa, lãng phí.

vi