Showing 1–12 of 17 results

Quà tặng đối ngoại là quà tặng giá trị cao về giá trị hoặc ý nghĩa, thường là quà tặng hoàn hảo để tặng cho đối tác, mục đích để mở rộng mối quan hệ xã hội cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có nhiều đối tác làm ăn bền vững hơn.

en_US