Đế lót ly nhựa dẻo – miếng lót ly nhựa dẻo – Mẫu 03